1-butinas


1-butinas
1-butinas statusas T sritis chemija formulė HC≡CCH₂CH₃ atitikmenys: angl. 1-butyne rus. 1-бутин

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.

Look at other dictionaries:

 • būtinas — būtinas, à adj. (3a), a (1) K 1. be kurio negalima išsiversti, labai reikalingas: Kokia kasdieniška ir tuo pačiu metu būtina gyvybei medžiaga yr vanduo! sp. Būtinas daiktas SD392. Da nėra būtino reikalo [pirkti karvę]! Kp. Būtinoji ir ganėtinoji …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • būtinas — būtinas, būtinà bdv. Būtinà sutartiẽs sąlyga …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • 2-butinas — statusas T sritis chemija ryšiai: žiūrėk – krotonilenas …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • Ivan Kelava — Spielerinformationen Geburtstag 20. Februar 1988 Geburtsort …   Deutsch Wikipedia

 • būtingas — būtingas, a adj. SD79 esminis, tikras, būtinas. būtingai adv. SD79 …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • būtinumas — būtinùmas sm. (2) Š; Pt → būtinas 1: Būtinumas verčia žmones pertvarkyti savo gyvenimą rš. Žmonės darbuojasi vidujinio būtinumo verčiami Vd …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • būtiškas — būtiškas, a adj. (1) [K] esminis, tikras, būtinis, būtinas: Žmogiškoji natūra ... būtišku būdu ... niekadais netampa visagalinti MT24. būtiškai adv.; B, MTP30 …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • dalyvavimas — dalyvãvimas sm. (1) DŽ → dalyvauti: Valstiečių dalyvavimas buvo lemiama kovos pasisekimo sąlyga (sov.) rš. Susirinkime dalyvavimas būtinas rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • dujokaukė — sf. (1) specialus prietaisas kvėpavimo organams, veidui ir akims apsaugoti nuo nuodingųjų medžiagų: Dujokaukė yra būtinas kiekvieno kario apginklavimo daiktas rš. Dujokaukė pritaikoma veido dydžiui rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • dėsnis — 1 dėsnis sm. (1) 1. K.Būg, J.Jabl pastovus ir būtinas sąryšis tarp reiškinių: Gamtos dėsniai rš. Medžiagos amžinumo dėsnis rš. Visuomeninio gyvenimo dėsniai DŽ. 2. trumpai išdėstyta mokslinė tiesa: Pirmasis termodinamikos dėsnis rš …   Dictionary of the Lithuanian Language